Søren Wibholm Just overtog i 1989 gården Torsmark i Salling, som var hans mors fødehjem. Selv er han nu 10. generation på Torsmark, som danner hjem og arbejdsplads for ham og hans hustru Charlotte og deres fire børn.
Da Søren Wibholm Just overtog gården omlagde han driften og begyndte at dyrke kartofler. I dag er produktionen af læggekartofler blevet hovedbedriften på Torsmark.
Torsmark har et fast mandskab på 4-10 ansatte. Udsvinget er udtryk for, at kartoffelproduktion er sæsonpræget.
Søren Wibholm Just har stor erfaring med landbrug og planteavl – ikke mindst, fordi han selv er søn af en landmand. Men hans CV fortæller også meget om de egenskaber, som han har med sig i bagagen:

CV:
•    Uddannet agronom og praktisk landmand
•    Skrev afgangsspeciale om kartofler
•    Tidligere kartoffelkonsulent for KMC, Kartoffelmel Centralen
•    Tidligere landbrugskonsulent for Dansk Kartoffelproducent Forening
•    Tidligere redaktør på fagtidsskriftet, Kartoffelproduktion
•    Tidligere freelance-rådgiver for Kim’s Chips fabrikkerne
•    Tidligere bestyrelsesformand for Nordvestjyllands Frøavlerforening
•    Medlem af repræsentantskabet i Jyske Bank
•    Medlem af bestyrelsen i DLF AmbA