Arbejdsmiljø

I Danmark er der tradition for at have stor fokus på arbejdsmiljøet og der findes en række regelsæt og love, der fastsætter arbejdsmiljøet på en virksomhed.
Indehaver af Torsmark, agronom Søren W. Just, følger alle gældende regler og love i forhold til arbejdsmiljøet, og han har løbende fokus på arbejdsmiljøet for at skabe så sikker en arbejdsplads som muligt.

Sådan sikrer vi et godt arbejdsmiljø:

•    Et luftvaskeanlæg, der mindsker støvgener ved rengøring af kartofler
•    Hallerne støvsuges og fejes dagligt for støv
•    Palleteringsanlæg, der mindsker gener ved tunge løft
•    Støjsvagt sorteringsanlæg
•    Rokade, for at undgå gener ved ensidigt, gentaget arbejde
•    Passende pauser

Arbejdsmiljøet er altid i fokus på Torsmark, og vi bestræber os derfor løbende på at gøre arbejdsprocesserne så optimale for vores ansatte som muligt.

Dansk kvalitet

Vælg Danske læggekartofler af fineste kvalitet og uden sygdomme.

Kontakt os






Find os her